Nadawcą wiadomości e-mail czy przesyłki pocztowej lub kurierskiej jest podmiot (firma, osoba prywatna), które zlecają wysłanie wiadomości. Jeśli korzystasz z poczty e-mail i wysyłasz nową wiadomość, jesteś jej nadawcą.

Adresatem wiadomości e-mail, przesyłki pocztowej lub kurierskiej jest podmiot (firma, osoba prywatna), które otrzymają wysłaną wiadomość. Kiedy wysyłasz wiadomość e-mail musisz wskazać jej odbiorców czyli adresatów.

W poczcie e-mail poza standardowym polem adresata – pole DO – znajdują także dodatkowe pola do wprowadzania odbiorców wiadomości e-mail. Są to pola DW oraz UDW oznaczające Do Wiadomości oraz Ukryte Do Wiadomości. Zastosowanie w/w pól adresatów wiadomości pozwala na dołączenie dodatkowych odbiorców do korespondencji.

Pola DW i UDW tylko częściowo pełnią podobną rolę do roli pola DO (czyli głównego pola adresata wiadomości). Pole DW i wprowadzone w nim adresy e-mail ma na celu wskazać, że umieszczeni w tym miejscu odbiorcy zostali jedynie poinformowani o przesłanej korespondencji. Jest ona przed wszystkim skierowana do adresata z pola DO, ale DW także mogą się z nią zapoznać.

Pole UDW pozwala na ukrycie adresatów wiadomości. Gdy wysyłasz wiadomość do wielu odbiorców, Ci wpisaniu w polu DO i DW będą wiedzieli o swoim istnieniu. Adresaci wiadomości wskazani w polu UDW nie wiedzą o swoim istnieniu, są ukryci.

Jednak określenie adresata znajduje wiele zastosowań, adresatem mogą być osoby do których skierowane są określone słowa, np. adresatami słów ministra są rodzice dzieci, itp.. Adresaci to także pojęcie używane w marketingu. Odbiorcy to raczej całokształt osób które będą miały styczność, np. z reklamą. Adresatami reklamy pozostają konkretne osoby do których będziemy ją kierowali.